Privacy

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe wet ingegaan rondom de privacy van ouders, kinderen en personeel. Ook wij hebben voldoen aan de nieuwe eisen van de AVG.

In ons privacy beleid leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind(eren). Er staat beschreven welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze verwerken en wat het bewaartermijn van de persoonsgegevens is.