Groepen

Kruimel werkt op beide locaties met horizontale groepen. Dit wil zeggen dat wij werken met leeftijdsgroepen:

•             Babygroep: 6 weken tot 24 maanden
•             Peutergroep: 18 maanden tot 4 jaar
•             VSO en BSO: 4 tot 13 jaar

Op rustige dagen of tijdens uitstapjes kunnen groepen worden samengevoegd.

Babygroep:
Op de babygroep staat de lichamelijke wereld centraal. De baby maakt in zijn eerste levensjaar een enorme ontwikkeling door. Een warme en liefdevolle zorg vormt hierbij de basis. De baby hecht zich aan mensen die voor hem vertrouwd zijn. Geur, lichaam en stem worden herkend en het kind voelt zich geborgen. Om in deze primaire behoefte te voorzien, hebben wij babygroepen met vaste vertrouwde pedagogisch medewerkers. Onze zorg voor de baby gaat gepaard met een grote hoeveelheid warmte en liefde. Wij genieten van het kind en geven het individuele aandacht of wij de baby nu voeden, verschonen of in bed leggen. Als een baby onrustig is, nemen wij hem in de armen of leggen hem in bed en aaien hem over het hoofdje, zodat hij gaat slapen. Stimulans van zintuigen en motorische ontwikkeling staat centraal: kruipen, voortbewegen en stapjes zetten. De beleving van de baby is lichamelijk, hij voelt, ruikt en proeft alles wat hij op zijn weg tegenkomt. Het prikkelen van de zintuigen stimuleert het kind zich te gaan voortbewegen. Omrollen, oprichten en kruipen gaan steeds beter. De pedagogisch medewerkers stimuleren de baby met het maken van geluidjes, het rollen van een bal en het zingen van liedjes. Naarmate de kinderen ouder worden, gaan ze op elkaar reageren met geluiden; twee baby’s tegenover elkaar in een kinderstoel kunnen de grootste pret hebben. Iedere baby heeft een eigen ritme. In goed overleg met de ouders zetten wij het ritme, zoals het kindje dat thuis gewend is, voort. Tijden van slapen en voeding worden doorgesproken en vastgelegd in een schema. Dit wil niet zeggen dat wij dit schema star volgen. Als een baby eerder honger of slaap heeft, houden wij hier rekening mee. De oudere baby´s van de groep eten en drinken gezamenlijk aan tafel.

Peutergroep:
Bouwen, groeperen, nabootsing van volwassenen, leren samenspelen, rekening houden met elkaar en kiezen waarmee te spelen staat bij ontwikkeling van de peuter centraal. Een peuter gaat ontdekkingen doen van mogelijkheden en eigenschappen van de dingen om zich heen.

Nieuwsgierigheid drijft de peuter in zijn ontdekking van de wereld. Van alles wat hij op zijn weg tegenkomt, wil hij weten wat het is en er het liefst mee spelen. Wat de peuter ziet van de pedagogisch medewerkster of de andere kinderen wil hij imiteren. De peutergroep is op deze ontdekkingsdrang ingericht. De speelplekken en het speelmateriaal komen tegemoet aan de behoefte om volwassenen te imiteren. Zo is er een poppenhoek met potten en pannen, kleding, speelgoed, eten en nog veel meer. Het is de rol van de pedagogisch medewerkster de peuters op weg te helpen bij het ontdekken. Vervolgens houdt zij afstand van het spel, zodat de kinderen hun eigen spel ontwikkelen en hier vrije keuzes in kunnen maken. De taalontwikkeling komt in een stroomversnelling door alle woorden die het kind leert. De pedagogisch medewerkster stimuleert de taalontwikkeling door het zingen van liedjes en het opzeggen en uitbeelden van versjes. Daarnaast is voorlezen een dagelijkse activiteit.

VSO en BSO
Onze opvang biedt gelegenheid tot voorschoolse(VSO) en buitenschoolse (BSO) opvang. De VSO is van 06.30 tot 09.00 uur. In deze periode kunnen kinderen ontbijten, spelen en worden ze naar school gebracht. Hiervoor is een busje beschikbaar. Er kan ook naar school gelopen worden, samen met een pedagogisch medewerkster. In de vakantie genieten de kinderen de hele dag opvang.

Voor de BSO worden de kinderen op school opgehaald, met de bus of lopend. Bij de BSO staat keuzevrijheid centraal. Kinderen van de BSO kunnen meer vrijheid aan en kiezen zelf in welke ruimte zij gaan spelen en met welk materiaal. Daarnaast bieden wij natuurlijk ook verschillende (binnen en buiten) activiteiten aan. Tevens maken we gebruik van openbare speelruimtes in de buurt.

In de vakantieperioden is de BSO open voor de kinderen die ook gedurende de schoolweken de opvang bezoeken. In de vakantieperiode is er nog meer ruimte voor leuke activiteiten. Picknicken, een museum bezoeken, naar de bibliotheek of andere activiteiten die de kinderen zelf voorstellen. Tijdens de vakantieweken wordt de dagindeling gevolgd zoals de dagopvang en rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen en het jaargetijde. Tijdens de VSO, BSO en vakantieopvang staan de opvoedingsdoelen zoals eerdergenoemd centraal. De emotionele veiligheid, de persoonlijke en sociale competenties en het overbrengen van waarden en normen komen dagelijks aan de orde.