Informatie

Op deze pagina vindt u extra informatie van onze kinderopvanglocaties, zoals het pedagogisch beleidsplan, het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de GGD-inspecties. Daarnaast vindt u ook informatie over het privacy beleid, de klachtenprocedure en de ouderraad.