Visie opvoeden

Onze visie op opvoeden:

Kinderen brengen veel uur door bij ons op de opvang. Wij zien onszelf daarom als medeopvoeders en vinden een goede samenwerking met ouders belangrijk. Om het gevoel van veiligheid voor kinderen te vergroten is het van belang om met ouders op een lijn te zitten wat betreft opvoeding.

Opvoeden is een doelbewuste activiteit van de opvoeder om een kind te helpen volwassen te worden. Wij vinden het hierbij belangrijk dat het kind serieus genomen wordt en dat er sprake is van wederzijds respect. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en de sociale redzaamheid van het kind wordt bevorderd. Onze opvang is een afspiegeling van de multiculturele wijk waarin onze locatie is gevestigd. Daarom vinden wij het tevens belangrijk dat kinderen leren omgaan met een diversiteit aan culturen. Daar hoort ook bij dat kinderen leren functioneren in een groep, waarbij kinderen leren omgaan met een evenwicht tussen individuele belangen en groepsbelangen.