Veiligheid en gezondheidsbeleid

Het is een hele stap om uw kind aan een “vreemde” toe te vertrouwen. U moet er dan ook absoluut vanuit kunnen gaan dat uw kind in veilige handen is. Daarom werken wij met een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat is opgesteld volgens de richtlijnen van de Wet Kinderopvang. In dit beleid staat onder andere beschreven hoe wij omgaan met grote en kleine risico’s, hoe wij handelen bij grensoverschrijdend gedrag, wat onze drie-uursregeling inhoudt en hoe wij voldoen aan het vierogen-principe.

Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken, met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid Eindhoven
Veiligheids- en gezondheidsbeleid Geldrop