Visie verantwoorde kinderopvang

Onze visie op verantwoorde kinderopvang:

Onze opvang neemt de verantwoordelijkheid op zich om op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Onze opvang biedt een omgeving waar een kind zich welkom voelt en voldoende aandacht krijgt, waar een kind plezier heeft, kan spelen en waar een prettige sfeer heerst. Daarnaast bieden wij een omgeving waarin kinderen uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen, waarbij omgang met leeftijdsgenootjes en functioneren in de groep centraal staan. Kinderen worden professioneel begeleid, in een kader waarin fysieke veiligheid en goede verzorging optimaal zijn, om uiteindelijk uit te groeien tot sociale, zelfstandige en zelfredzame kleuters.

Onze opvang biedt kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang: kinderopvang die bijdraagt aan de goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving.

Dit betekent dit dat we bij Kruimel ervoor zorgen dat we de kinderen:

  • Een gevoel van emotionele veiligheid bieden door ervoor te zorgen dat de kinderen zich prettig voelen, het naar hun zin hebben;
  • De gelegenheid geven om de persoonlijke competentie te ontwikkelen door het ontwikkelen en stimuleren van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit;
  • De gelegenheid geven om de sociale competentie te ontwikkelen door met de kinderen te oefenen met sociale kennis en vaardigheden, zoals communiceren, samenwerken, anderen helpen en omgaan met conflicten;
  • De gelegenheid geven om zich waarden en normen eigen te maken door het delen van cultuuraspecten, met respect voor ieders geloof en eigenheid, in combinatie met het overbrengen van de waarden en normen van de Nederlandse samenleving.

Wij willen kinderen opvoeden, begeleiden en een klimaat voor hen scheppen, waarin zij verder geholpen worden in hun ontwikkeling tot evenwichtige en zelfstandige mensen. En waarin kinderen leren om respect te hebben voor zichzelf en anderen, op te komen voor zichzelf, zelfstandig en sociaalvaardig te zijn. Wij streven er naar een sfeer te creëren waarin de kinderen zich veilig en prettig voelen en leren vertrouwen te hebben in eigen kunnen. In het hoofdstuk hieronder staat verder uitgewerkt hoe wij de verantwoorde kinderopvang bieden en voldoen aan de pedagogische basisdoelen.