Visie ontwikkeling kinderen

Onze visie op de ontwikkeling van kinderen:

De ontwikkeling van kinderen bestaat uit verschillende gebieden; motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling en taalontwikkeling. Wij hebben de visie dat ieder kind zich wil ontwikkelen en dat doet op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo en op basis van aanleg en temperament. Voor een optimale ontwikkeling zijn een aantal voorwaarden nodig; een kind moet zich veilig voelen en letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen om te exploreren. Materialen en activiteiten dienen aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen en kinderen uit te dagen tot verdere ontdekkingen. De ontwikkeling van kinderen heeft een positieve stimulans nodig en dat doen onze pedagogisch medewerkers door mee te spelen, voorbeeldgedrag te vertonen en aan te sluiten bij de zone van naasten ontwikkeling (het kind helpen bij hetgeen wat hij nog net niet zelf kan, zodat het hem daarna wel zelf lukt).

Naast het begeleiden en stimuleren van de totale ontwikkeling van kinderen, staat het leren omgaan met diversiteit centraal binnen onze opvang. Wij vinden het belangrijk dat een kind van jongs af aan leert functioneren in de maatschappij waarin zij leven. Kruimel is een mooie afspiegeling van de Nederlandse samenleving, omdat wij een multiculturele opvang zijn. Het omgaan met diversiteit is verweven in onze werkwijze, houding en handelen. Het delen van cultuuraspecten, met respect voor ieders geloof en eigenheid, in combinatie met het overbrengen van de waarden en normen van de Nederlandse maatschappij is dagelijkse gang van zaken bij Kruimel.