Visie spelen

Onze visie op spelen:

Spelen is de bezigheid waaraan het kind het meeste plezier beleefd en volledig intrinsiek gemotiveerd is. Het is de manier van ontdekken, ervaren en onderzoeken van de wereld. Een rollende bal stimuleert de baby om te kruipen. De peuter ligt in een deuk door met water te spelen. Spelen is de manier van het kind om zich te uiten en ervaringen te verwerken. Met andere kinderen leert het kind samen te spelen en samen te zijn. Om te kunnen spelen heeft het kind ruimte en uitdaging nodig, zowel lichamelijk als geestelijk. In onze opvang bieden wij deze ruimte. De kinderen kunnen vrij spelen en zo hun eigen spel ontplooien en hebben de mogelijkheid om mee te doen aan geplande activiteiten. De houding van de pedagogisch medewerkers, de inrichting van de ruimtes en onze keuze van het speelmateriaal maken dat het kind op verschillende niveaus gestimuleerd wordt in zijn spel.

Op iedere groep bieden wij een op de ontwikkeling afgestemd spelaanbod dat aansluit op de belevingswereld van het kind. Zo wordt het kind op het juiste niveau gestimuleerd in zijn ontwikkeling. Er zijn verschillende fases in de spelontwikkeling (manipulerend spel, spelend combineren, functioneel spel, symbolisch spel, rollenspel, constructiespel en spel met regels) van een kind. Hoewel er voor ieder spelfase aandacht is, ligt per groep de nadruk op het spel dat het meeste aansluit op de ontwikkeling en belevingswereld van het kind. De pedagogisch medewerkster observeert of het nodig is zichzelf actief in het spel te betrekken. Het is haar rol om de veiligheid en de kwaliteit van het spel te bewaken. De momenten van vrij spel worden afgewisseld met activiteiten. Dit zijn spelvormen die in groepsverband plaatsvinden onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers. De keuze van de activiteit wordt door inbreng van de kinderen en de sfeer in de groep en het thema bepaald. Tijdens het spelen kijkt de pedagogisch medewerkster waar de kinderen behoefte aan hebben. De ene keer hebben de kinderen de behoefte zich uit te leven door te dansen, de andere keer door rustig te schilderen. Als de kwaliteit van het vrije spel hoog is, kunnen de pedagogisch medewerkers besluiten dit niet te onderbreken met een activiteit.