GGD inspecties

Iedere kinderopvanglocatie in Nederland wordt regelmatig bezocht door een inspecteur van de GGD die toetst of  een kinderopvangorganisatie aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. Deze inspectierapporten zijn openbaar en door iedereen te bekijken.
Voor het kinderdagverblijf en de BSO zijn aparte inspectierapporten opgemaakt, omdat de eisen voor de doelgroep kunnen verschillen. Hieronder vindt u het recente inspectierapport van onze locaties.

Inspectierapport Kinderdagverblijf Eindhoven
Inspectierapport BSO Eindhoven
Inspectierapport Kinderdagverblijf Geldrop

Inspectierapport KDV Geldrop hersteld
Inspectierapport BSO Geldrop

De inspectierapporten zijn ook terug te vinden via het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).