Pedagogisch beleidsplan en pedagogisch beleidsmedewerker

Op deze pagina vindt u het pedagogisch beleidsplan van locatie Eindhoven en locatie Geldrop.

Pedagogisch Beleidsplan Eindhoven
Pedagogisch beleidsplan Geldrop

Het plan is geschreven met als doel u een goed en volledig beeld te geven van onze werkwijze. Dit pedagogisch beleid geeft een indruk van het pedagogisch gedachtegoed van onze locaties. Voor onze pedagogisch medewerkers vormt dit beleidsplan het uitgangspunt voor hun werkwijze en handelen.

Vanaf 1 januari 2019 geldt de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. Ook bij Kruimel hebben wij een pedagogisch beleidsmedewerker in dienst. Zij houdt zich bezig met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid en coacht pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden. In dit document kunt u lezen wat de functie van beleidsmedewerker precies inhoudt en hoe de coachingsuren verdeeld worden.