Pedagogisch beleidsplan

Op deze pagina vindt u het pedagogisch beleidsplan van locatie Eindhoven en locatie Geldrop.

Pedagogisch beleidsplan Eindhoven
Pedagogisch beleidsplan Geldrop

Het plan is geschreven met als doel u een goed en volledig beeld te geven van onze werkwijze. Dit pedagogisch beleid geeft een indruk van het pedagogisch gedachtegoed van onze locaties. Voor onze pedagogisch medewerkers vormt dit beleidsplan het uitgangspunt voor hun werkwijze en handelen.