Vestiging Geldrop

Sint Jozefplein 1

5666 RL Geldrop

Tel: (040) 2027049
 kdv-kruimel@outlook.com
www.kvdkruimel.nl

Wat bieden wij

Kruimel Kinderdagverblijven
Kinderdagverblijf Kruimel BV biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar en buitenschoolsopvang van 4 jaar tot 13 jaar. Kruimel werkt met horizontale groepen. Dit wil zeggen dat wij werken met leeftijdsgroepen: – Babygroepen van 0 – 2  jaar – Peutergroepen van 2 – 4 jaar – BSO (buitenschoolse opvang) van 4 jaar tot 13 jaar Kinderdagverblijf Kruimel biedt ook 3 plus groepen aan om de kinderen voor te bereiden voor de basisschool.

De opvang is zowel bedoeld voor particulieren als voor bedrijven of instellingen. Onze aandacht is er voor de kinderen. Warmte, zorg, structuur en natuurlijk de algehele ontwikkeling van uw kind(eren) staan centraal.
Ons team bestaat daarom uit gediplomeerde leidsters die hiervoor uitstekend opgeleid zijn. Kinderen met een lichte handicap zijn ook welkom bij kinderopvang Kruimel.

De groepen zijn volledig aangepast aan de verschillende leeftijden van de kinderen. Op die manier kunnen kinderen zich veilig en in hun eigen tempo ontwikkelen. Uiteraard zullen er ook zaken gezamenlijk gebeuren zodat de kleintjes kunnen leren van de grotere kinderen en de grotere kinderen leren rekening te houden met de kleintjes. De Kruimelvestigingen beschikken over aparte slaapruimten, keukens en de kinderdagverblijven hebben een binnenplaats. Ook maken we weleens gebruik van openbare speelruimtes in de buurt. Kinderdagverblijf Kruimel is gevestigd in het winkelcentrum Woensel te Eindhoven en in Geldrop in de buurt van basisschool de Windroos.

Formule
Kinderdagverblijven zijn er in alle soorten en maten, van grote organisaties tot knusse kleine huiskamer opvangbedrijven. De meeste verblijven vertellen u dat ze zo’n goed pedagogisch beleidsplan of dat de leidsters zo goed opgeleid zijn. Kruimel pakt het net iets anders aan, wij vinden het niet meer dan normaal dat wij een goede pedagogische aanpak hanteren en dat wij hoog gekwalificeerde leidsters in dienst hebben.

Bij ons dus geen ISO 9001 certificaten maar wel een knus kleinschalig kinderdagverblijf waar ieder kind tot zijn recht komt en plezier heeft. Het is logisch dat kinderen zich optimaal ontwikkelen als ze zich veilig, geborgen en prettig voelen. Ieder kind is echter anders, de een is extravert en vol bravoure, de ander is wat meer op zichzelf en gevoelig. Bij Kruimel creëren wij een veilige en prettige atmosfeer waarin ieder kind zich op zijn/haar eigen manier en in zijn/haar eigen tempo kan ontwikkelen. In plaats van activiteiten te verplichten stimuleren wij kinderen spelenderwijs om het maximale uit zichzelf te halen.

Veiligheid
Het is een hele stap om uw kind aan een “vreemde” toe te vertrouwen. U moet er dan ook absoluut vanuit kunnen gaan dat uw kind in veilige handen is. Hoe bepaalt u nu of een kinderdagverblijf veilig is? Sinds de invoering van de Wet op de kinderopvang zijn opvang instellingen verplicht om een zogenaamde Risico Inventarisatie te maken en deze ter inzage te hebben liggen op het dagverblijf. In dat document staan alle risico’s en de maatregelen die hier tegen genomen zijn op een rijtje. Kruimel heeft een uitgebreide Risico Inventarisatie laten doen en de resultaten hiervan kunt u op iedere vestiging inzien. Al onze vestigingen worden ook regelmatig gecontroleerd door Brandweer en GGD, na afloop van deze strenge controles wordt een rapport opgesteld en Kruimel krijgt iedere keer weer een dikke voldoende. De leidsters op onze kinderdagverblijven beschikken naast de benodigde pedagogische diploma’s ook over een diploma Bedrijfshulpverlening (BHV).

Organisatie
Na een weloverwogen keuze heeft u eindelijk een leuk kleinschalig kinderdagverblijf voor uw kind gevonden. Uw kind gaat met veel plezier naar het verblijf en u bent tevreden en heeft uw werkweek afgestemd op de opvangdagen van uw kind. Alles is dus prima in orde, totdat het kinderdagverblijf noodgedwongen moet sluiten. Vergezocht? Niet echt, veel ouders zijn de laatste jaren met dit probleem geconfronteerd. Het opzetten van een kinderdagverblijf vergt een grote investering en heel wat organisatie. Als de financiële middelen niet toereikend zijn of de organisatie gebrekkig is, dan is het bovenstaande scenario een heel reëel risico. Kruimel heeft een platte organisatie met een solide financiële basis en degelijk management. De logistiek en financiële zaken van de twee vestigingen worden achter de schermen geregeld vanuit ons hoofdkantoor in Eindhoven. Door deze organisatievorm kunnen de leidsters van onze kinderdagverblijven zich bezig houden met datgene waar het allemaal om draait; de perfecte zorg voor uw kind!

Communicatie
U wilt natuurlijk weten hoe het met uw kind gaat op het kinderdagverblijf. Niet alleen de dagelijkse dingen zijn interessant, ook bij de algemene ontwikkeling van uw kind wilt u een vinger aan de pols houden. Onze leidsters houden voor ieder kind een dagboekje bij en zijn altijd bereid om antwoord te geven op uw vragen. Door middel van de ouderraad heeft u ook inspraak in het beleid van Kruimel. Iedere vestiging heeft een ouderraad die jaarlijks gekozen wordt. De ouderraad heeft regelmatig overleg met de leiding van het kinderdagverblijf en de directie.

Groepsindeling
Kruimel hanteert bij de opvang van kinderen zogenaamde “horizontale groepen” dit wil zeggen dat kinderen bij leeftijdsgenootjes in de groep zitten. Iedere leeftijdscategorie heeft zijn eigen aandachtspunten daarom zijn de kinderen onderverdeeld in groepen van 0 tot 2 jaar en van 2 tot 4 jaar. Natuurlijk zijn er binnen het programma ook een groot aantal momenten dat de groepen gezamenlijk activiteiten ondernemen zodat de jongere kinderen van de oudere leren.

Probeer Kruimel!
U kunt Kruimel zonder risico proberen, uw kindje is van harte welkom om het kinderdagverblijf een middagje te testen. Als u even van te voren belt maken we een afspraak voor een “wen-middag”.

Over Kruimel Wat bieden wij Tarieven Inschrijven Informatie Contact

© 2015 Kruimel  Kinderdagverblijf

Vestiging Eindhoven

Luxemburglaan 113

5625NC Eindhoven

Tel: (040) 292 65 34
 kdv-kruimel@outlook.com
www.kvdkruimel.nl


Volg ons ook op!

Voor meer info bel 040 - 2926534