Openingstijden

De Kruimel vestigingen zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 6.30 – 18.30 uur.

Kruimel is het hele jaar geopend, met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen.
Dit zijn:

* Nieuwjaarsdag,
* 2e Paasdag,
* Koninginnedag,
* Bevrijdingsdag,
* Hemelvaartsdag
* Pinksteren
* Kerstmis.

In principe vindt de opvang plaats in dagdelen. Ook de betaling is hierop gebaseerd. De kinderen kunnen ‘s morgens gebracht worden tussen 6.30 en 9.00 uur.
Er is dan ook voor de ouders gelegenheid om een praatje te maken met de leidsters en om rustig afscheid te nemen van hun zoon of dochter. Het brengen of halen van de kinderen kan ‘s middags tussen 12.00 uur en 13.00 uur.

Het ophalen van de kinderen aan het eind van de dag kan in principe vanaf 16.30. Wij verzoeken ouders zoveel mogelijk rekening te houden met deze tijden om de rust in de groep zoveel mogelijk te waarborgen. Ook is het voor de kinderen erg vervelend om tijdens de activiteiten weg te moeten. Uiteraard kan er in incidentele gevallen vanaf geweken worden. Wij adviseren ouders hun kind minimaal 2 dagdelen bij Kruimel te brengen. Dit maakt het gewenningsproces een stuk gemakkelijker voor uw kind.

Over Kruimel Wat bieden wij Tarieven Inschrijven Informatie Contact

© 2018 Kruimel  Kinderdagverblijf

Vestiging Eindhoven

Luxemburglaan 113

5625NC Eindhoven

Tel: (040) 292 65 34
kdv-kruimel@outlook.com
www.kvdkruimel.nl


Volg ons ook op!

Voor meer info bel 040 - 2926534

Vestiging Geldrop

Sint Jozefplein 4

5666 RL Geldrop

Tel: (040) 2027049
kdv-kruimel@outlook.com
www.kvdkruimel.nl